Aviso legal

NOM FISCAL: CAL PROTALÉ, S.C.P.
CIF: J25742255
DOMICILI: C/única s/núm. - 25517-Claverol (Conca de Dalt)

Tant la privacitat dels usuaris com la confidencialitat de les seves dades personals són
aspectes prioritaris per a CAL PORTALÉ SCP Mitjançant la política de privacitat següent,
l'informem sobre quines dades personals es recullen en fer servir el nostre web i com
processem, utilitzem i protegim aquestes dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CAL PORTALÉ SCP (d’ara endavant, CAL PORTALÉ), amb CIF J25742255 domicili a C. única, s. núm. 25517 Claverol, és el responsable de les dades personals que es puguin tractar o recollir al web.

CAL PORTALÉ ha designat un delegat de protecció de dades, al qual es pot adreçar en
qualsevol moment per consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals
mitjançant un correu electrònic a info@calportale.com o una carta a l'adreça postal
indicada.

Com recollim les seves dades?

Com a norma general, l'ús del web no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

Les dades que ens comuniqui les facilitarà vostè de forma voluntària. Existeixen diversos
formularis de contacte a través dels quals pot facilitar les seves dades.

Amb quines finalitats tractarem les seves dades?

CAL PORTALÉ farà servir les dades que ens pugui facilitar per:
 Gestionar la seva petició remesa a través del formulari de contacte perquè la gestioni
l'empresa de CAL PORTALÉ que correspongui, segons el servei i la ubicació
geogràfica.
La base jurídica per al tractament de les dades és el seu consentiment exprés, que es
formalitzarà mitjançant l'acceptació de la política de privacitat en el moment de la recollida de les dades.

Si acudeix a la secció de feina i ens facilita dades per a la seva participació en un procés de
selecció o per a la seva incorporació a la borsa de treball de CAL PORTALÉ, se li requerirà que
accepti una política de privacitat específica per a aquests tractaments de dades.
A més, l'ús de galetes al web suposa que podem analitzar com millorar l'experiència de navegació. CAL PORTALÉ pot recopilar dels visitants i usuaris certa informació sobre l'ús del web i analitzar-la. La informació recopilada pot incloure: volum de trànsit del lloc web, freqüència de les visites, tipus i temps de les operacions fetes, tipus de navegador i sistema
operatiu, etc. El tractament de les galetes, combinat amb altres dades personals, pot arribar a
fer que l'usuari sigui identificable. Però l'usuari pot oposar-s'hi, així com configurar el seu navegador per gestionar les galetes, tal com s'explica en la política de cookies.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per
a la qual es van recollir. Si les seves dades es fan servir per a diverses finalitats que ens
obliguen a conservar-les durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més
llarg.

Quan les seves dades deixin de ser necessàries, l'accés hi quedarà limitat al compliment
d'obligacions estrictament legals o bé es destruiran de manera segura.

Pel que fa a l'ús de la seva informació amb finalitats de màrqueting, conservarem aquesta
informació per a aquest propòsit fins que vostè ens sol·liciti el contrari.

Amb qui compartirem les seves dades?
Llevat que s'indiqui el contrari en el formulari específic, les seves dades no es comunicaran a
altres destinataris.

Com protegim les seves dades?
CAL PORTALÉ està compromesa amb la seguretat de la informació i ha definit polítiques de
seguretat i procediments per garantir la confidencialitat de les seves dades.
Podem contractar a tercers certs serveis que poden suposar l'accés i/o el tractament de dades personals, però, en qualsevol cas, s'exigeix que els tercers compleixin la legislació vigent i les nostres polítiques de seguretat, i han de garantir l'ús de la informació de conformitat amb les instruccions de CAL PORTALÉ i implantar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la confidencialitat de la informació.

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades?
En qualsevol moment pot exercir els seus drets adreçant-se al delegat de protecció de dades, a
l'adreça electrònica esmentada o per correu postal.

En concret, pot sol·licitar l'accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de
qualsevol dada inexacta, sol·licitar la supressió de les seves dades personals, sol·licitar-ne la
limitació del tractament i sol·licitar-ne la portabilitat, sempre en els termes previstos en la
legislació vigent.

Així mateix, quan la base jurídica per al tractament sigui el seu consentiment, podrà exercir el
seu dret d'oposició al tractament de les dades personals en qualsevol moment.
També l'informem de l'opció de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que consideri que s'ha comès una infracció de la legislació respecte al tractament de les seves dades personals.

Formulari de contacte


L'ACTUALITAT A
CAL PORTALÉ

On som

Veure mapa a Google Maps >